<

Phân chia nguồn tài chính của Breaths như sau:

  1. Marketing: 25% của nguồn tài chính sẽ được sử dụng cho các hoạt động marketing của dự án Breaths. Điều này bao gồm quảng cáo, tiếp thị, PR và các hoạt động quảng bá để tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút người dùng mới.
  2. DApps (Ứng dụng phi tập trung): 25% của nguồn tài chính sẽ được dành cho việc phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApps) và nền tảng Breaths. Điều này nhằm tạo ra những trải nghiệm tốt hơn và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho người dùng trên nền tảng.
  3. Liquidity (Thanh khoản): 25% của nguồn tài chính sẽ được sử dụng để đảm bảo thanh khoản của hệ sinh thái Breaths. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp thanh khoản cho các thị trường giao dịch và sàn giao dịch liên quan đến Breaths Token và các sản phẩm số khác trên nền tảng.
  4. Insurance (Bảo hiểm): 10% của nguồn tài chính sẽ được sử dụng để thiết lập các quỹ bảo hiểm và dự phòng. Điều này giúp bảo vệ và đảm bảo an toàn cho người dùng và các hoạt động trên nền tảng Breaths.
  5. Operations (Vận hành): 15% của nguồn tài chính sẽ được dùng để vận hành và phát triển dự án Breaths. Điều này bao gồm việc duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống, cơ sở hạ tầng, và quản lý hoạt động hàng ngày của nền tảng.

Sự phân chia này nhằm đảm bảo rằng Breaths có nguồn tài chính đủ để thúc đẩy sự phát triển, mở rộng và cung cấp giá trị tốt nhất cho cộng đồng công dân số của mình.

Hãy tham gia miễn phí ngay hôm nay