<

Breaths Global – Xây dựng một doanh nghiệp toàn cầu với sứ mệnh bền vững

Với mục tiêu trao quyền cho con người sức mạnh công dân số để xây dựng một cuộc sống tự do và bền vững, vào ngày 20/5/2023, Breaths đã quyết định thành lập Doanh Nghiệp toàn cầu có tên là “Breaths Global”. Quyết định này đánh dấu sự phát triển và mở rộng của Breaths từ một cộng đồng công dân số toàn cầu ban đầu thành một doanh nghiệp hoạt động trên quy mô lớn hơn.

Hiện tại, Breaths đang trong quá trình chờ hoàn tất việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh từ chính phủ Anh, dự kiến được hoàn thành trong tháng 7/2023. Giấy phép này sẽ cho phép Breaths cung cấp các hoạt động kinh doanh liên quan đến các sản phẩm số, giao dịch tài sản tiền điện tử, dịch vụ lưu ký, ví lưu trữ tài sản số và quản lý danh mục đầu tư cho công dân số toàn cầu, và sẽ được giám sát bởi các cơ quan quản lý tại Anh.

Breaths tin rằng việc hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và đạo đức là một nền tảng vững chắc để phát triển một nền tảng công dân số toàn cầu bền vững. Điều này đảm bảo rằng Breaths có khả năng cung cấp các dịch vụ và sản phẩm số đáng tin cậy, đồng thời tuân thủ các quy định và quy tắc của các cơ quan quản lý. Bằng việc thực hiện hoạt động kinh doanh theo cách đúng đắn, Breaths hy vọng để lại di sản số vững mạnh và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về giấy phép kinh doanh từ chính phủ Anh ngay khi nó được hoàn thành, đảm bảo sự minh bạch và tin cậy đối với cộng đồng công dân số của Breaths.

Hãy tham gia miễn phí ngay hôm nay