<

Breaths – Mạng lưới cho sự tự do và công bằng

Breaths có một sứ mệnh dài hạn, đó là trao quyền cho con người sức mạnh công dân số để xây dựng một cuộc sống tự do. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào tầm nhìn của mình, đó là kiến tạo nên một nền kinh tế mới công bằng và nhân văn cho tất cả công dân số trên toàn cầu.

Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền được tự do và có quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Breaths hướng tới việc xây dựng một môi trường kỹ thuật số mạnh mẽ và an toàn, nơi mọi người có thể khám phá và phát triển tiềm năng của mình. Chúng tôi tận dụng công nghệ và các sản phẩm số để mang lại lợi ích và cơ hội cho mọi người.

Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một nền kinh tế công bằng và nhân văn, nơi mọi người có thể cùng nhau tham gia và chia sẻ trong sự phát triển. Chúng tôi tin rằng mỗi công dân số đều có giá trị và đóng góp quan trọng vào xã hội và kinh tế. Bằng cách trao quyền cho con người, chúng tôi hy vọng xây dựng một thế giới mà không ai bị bỏ lại phía sau và mọi người đều có cơ hội để phát triển và thịnh vượng.

Breaths không chỉ đơn thuần là một nền tảng công dân số, mà là một cộng đồng mạnh mẽ và đoàn kết. Chúng tôi xây dựng một mạng lưới, nơi mọi người có thể tương tác, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi khát khao xây dựng một thế giới công bằng, nơi mọi người được công nhận và trân trọng vì đó là quyền của họ.

Với sứ mệnh và tầm nhìn mạnh mẽ, chúng tôi cam kết làm việc hết sức để đạt được mục tiêu của Breaths. Chúng tôi tin rằng thông qua sự đoàn kết và cống hiến, chúng ta có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Breaths sẽ thu được doanh thu từ các nguồn sau:

  1. Doanh thu từ phí giao dịch hệ thống: Breaths sẽ thu phí giao dịch từ các giao dịch mua các sản phẩm số trên nền tảng Breaths Digital. Đây bao gồm cả việc thanh toán một lần (Onetime Payment) và việc thanh toán định kỳ hàng tháng (Recurring Payment). Khi người dùng mua hoặc sử dụng các sản phẩm số trên nền tảng, Breaths sẽ thu phí giao dịch để hỗ trợ và duy trì hoạt động của hệ thống.
  2. Doanh thu từ phí thành viên: Breaths sẽ thu phí từ các nhà cung cấp sản phẩm số (Merchant) và các nhà tiếp thị trực tuyến (Affiliate) trên nền tảng Breaths Network. Các nhà cung cấp sản phẩm số và nhà tiếp thị trực tuyến sẽ trả phí thành viên để tham gia vào mạng lưới Breaths Network và có quyền truy cập vào cơ hội kinh doanh và tiếp thị trên nền tảng.
  3. Doanh thu từ phí giao dịch P2P, phí nạp/rút fiat và phí nạp/rút crypto: Breaths có thể thu phí từ các giao dịch trực tiếp giữa các người dùng (P2P) trên nền tảng. Ngoài ra, khi người dùng nạp hoặc rút tiền tệ Fiat hoặc tiền mã hóa, Breaths cũng có thể thu phí để bảo đảm việc giao dịch và quản lý tài chính trên nền tảng.

Từ các nguồn doanh thu này, Breaths sẽ tạo ra nguồn tài chính để phát triển và duy trì hoạt động của nền tảng, đồng thời cung cấp giá trị và lợi ích cho cộng đồng công dân số của mình.

Hãy tham gia miễn phí ngay hôm nay