<

Hệ sinh thái của Breaths được xây dựng với mục tiêu tạo ra một nền tảng vững chắc cho các sản phẩm và dịch vụ. Toàn bộ hệ sinh thái này được quản trị bởi nền tảng Breaths DAOs, tức là các tổ chức tự trị phi tập trung. Cộng đồng của Breaths sẽ sử dụng Breaths Token để cùng nhau tham gia vào quá trình ra quyết định các hoạt động của nền tảng công dân số toàn cầu.

Breaths DAOs đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển hệ sinh thái của Breaths. Được hình thành dựa trên nguyên tắc tự trị, DAOs cho phép cộng đồng tham gia vào quyết định về các chính sách, sản phẩm và chiến lược của nền tảng. Điều này tạo ra một môi trường phi tập trung và minh bạch, nơi mọi người có thể đóng góp ý kiến và ảnh hưởng đến sự phát triển của Breaths.

Breaths Token là một phần quan trọng trong hệ sinh thái của Breaths. Được sử dụng như một phương tiện trao đổi giá trị, Breaths Token cho phép cộng đồng thực hiện các giao dịch và tham gia vào hoạt động của nền tảng. Đồng thời, Breaths Token cũng là công cụ quyền lực để cộng đồng tham gia vào việc đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của Breaths.

Với hệ sinh thái vững chắc và sự tham gia của cộng đồng, Breaths tạo ra một môi trường công bằng và minh bạch cho việc xây dựng một nền tảng công dân số toàn cầu. Cộng đồng sẽ có quyền và sự ảnh hưởng trong việc hình thành và phát triển các hoạt động của Breaths, đồng thời tận hưởng những giá trị và lợi ích mà nền tảng mang lại.

Breaths – Một hệ sinh thái đầy đủ và đa dạng

Breaths Digital là nền tảng cung cấp các sản phẩm số, bao gồm khóa học trực tuyến và các công cụ số, nhằm hỗ trợ người mới khám phá và bắt đầu hành trình trở thành công dân số toàn cầu. Với nền tảng vững chắc này, mọi người có thể tiếp cận kiến thức và công cụ cần thiết để phát triển bản thân trên môi trường kỹ thuật số.

Breaths Network là mạng lưới kinh doanh số phi tập trung hoạt động trên nền tảng blockchain, kết nối các nhà cung cấp sản phẩm số (E-Course, Software, Ebook, Video, Gamesfi, NFT, Dịch vụ) với các nhà tiếp thị kinh doanh. Mạng lưới này áp dụng chính sách chi trả hoa hồng nhanh nhất thế giới thông qua việc sử dụng blockchain và tiền mã hóa Breaths Token.

Breaths Token là một token tiện ích được sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái Breaths và được quản lý bởi Breaths DAOs. Với tổng nguồn cung tối đa là 1,000,000,000 Breaths, token này có vai trò quan trọng trong việc tham gia và định hình các hoạt động của nền tảng công dân số toàn cầu.

Breaths DAOs đảm nhiệm vai trò quản trị toàn bộ hệ sinh thái Breaths. Là các tổ chức tự trị phi tập trung, DAOs cho phép cộng đồng sử dụng Breaths Token để tham gia vào việc ra quyết định các hoạt động của nền tảng. Tính minh bạch và công khai là những nguyên tắc cốt lõi được áp dụng trên nền tảng DAOs.

Breaths Wallet là một ví tiền điện tử phi tập trung (non-custodial) cho phép người dùng hoàn toàn kiểm soát tài sản số của mình. Đây là một công cụ quan trọng giúp các công dân số toàn cầu quản lý và giao dịch các tài sản số một cách an toàn và tiện lợi.

Breaths Dollar (USDB) là một stablecoin được đảm bảo hoàn toàn bằng USDT và USDC, nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản cross-chain trong lĩnh vực DeFi. Đây là một giải pháp cho việc chuyển đổi và sử dụng tài sản mã hóa với tính ổn định và đáng tin cậy.

Breaths World là nền tảng cung cấp giải pháp Digital Passport và Digital Visa, đồng thời cung cấp khả năng đầu tư và định cư số toàn cầu trên nền tảng Blockchain. Việc định danh và xác thực hồ sơ công dân số, cùng việc lưu trữ lịch sử di trú trên blockchain, giúp giải quyết các thách thức liên quan đến quy trình pháp lý truyền thống.

Hãy tham gia miễn phí ngay hôm nay