<

Breaths Network là một mạng lưới kinh doanh số phi tập trung hoạt động trên nền tảng blockchain, tạo sự kết nối giữa các nhà cung cấp và nhà tiếp thị kinh doanh trên toàn cầu. Nền tảng này được xây dựng để cung cấp một địa điểm duy nhất cho các sản phẩm số như E-Course, Software, Ebook, Video, Gamesfi, NFT, Services, nơi những sản phẩm này có thể được truyền tải và tiếp cận một cách dễ dàng và hiệu quả.

Một trong những điểm nổi bật của Breaths Network là chính sách chi trả hoa hồng nhanh nhất thế giới thông qua blockchain và tiền mã hóa Breaths Token. Nhà tiếp thị kinh doanh sẽ được nhận hoa hồng ngay lập tức khi thực hiện các giao dịch trên nền tảng, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thanh toán và khuyến khích sự tham gia và đóng góp của những người đóng vai trò là nhà tiếp thị.

Breaths Network không chỉ là một nền tảng Marketplace cung cấp các sản phẩm số, mà còn là cầu nối kinh tế số toàn cầu. Nó tạo ra cơ hội kinh doanh mới và mở rộng cho cộng đồng công dân số trên khắp các quốc gia trên thế giới. Nhờ vào Breaths Network, những sản phẩm số độc đáo và đa dạng có thể được tiếp cận và tiếp thị trên quy mô toàn cầu, mở rộng thị trường và tăng cường khả năng tiếp cận của các nhà cung cấp và nhà tiếp thị kinh doanh.

Với Breaths Network, mọi người sẽ có cơ hội tham gia vào nền kinh tế số phát triển và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng công dân số. Nền tảng này tạo ra một môi trường công bằng và minh bạch, nơi mọi người có thể tận dụng tiềm năng của mình và chia sẻ giá trị trong một môi trường kinh doanh số toàn cầu.

Hãy tham gia miễn phí ngay hôm nay