<

Breaths Token là một loại tiền mã hóa tiện ích được sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái của Breaths. Token này được quản lý bởi Breaths DAOs, tổ chức phi tập trung. Tổng nguồn cung của Breaths Token là 1,000,000,000 đơn vị.

Tuy nhiên, hiện tại, hợp đồng thông minh của Breaths vẫn chưa được kiểm toán (audit). Điều này có nghĩa là cộng đồng nên cân nhắc kỹ trước khi tìm hiểu về Breaths Token. Breaths cũng muốn nhắc nhở rằng hiện tại không có quá trình mở bán hay kêu gọi đầu tư mua Breaths Token. Dự án này được tài trợ bởi nguồn tài chính được đóng góp từ chính cộng đồng công dân số toàn cầu của Breaths.

Breaths đã lên kế hoạch thực hiện kiểm toán bởi Certik trong năm 2024 trước khi triển khai chính thức trên các mạng lưới blockchain. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của Breaths Token và các hoạt động liên quan. Dưới đây là thông tin chi tiết về Breaths Token:

  • Tên: BREATHS
  • Biểu tượng: BREATHS
  • Số thập phân: 18
  • Tổng cung: 1,000,000,000 BREATHS
  • Địa chỉ: 0x61669e03be559bda9ea4f3b017a5f0fb8f7f4462

Breaths cam kết tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết và minh bạch đến cộng đồng công dân số, và sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo an toàn và tin cậy cho Breaths Token trong quá trình phát triển và triển khai.

Hãy tham gia miễn phí ngay hôm nay