<

Breaths Dollar (USDB) là một loại stablecoin được đảm bảo hoàn toàn bằng USDT (Tether) và USDC (USD Coin). Mục tiêu chính của USDB là cung cấp một giải pháp thanh khoản cross-chain trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).

Breaths xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ quanh các sản phẩm liên quan đến USDB trong mạng lưới Breaths. Đầu tiên, USDB được sử dụng làm phương thức giao dịch mặc định cho tất cả các sản phẩm số trong mạng lưới kết nối kinh doanh số toàn cầu của Breaths Network. Điều này giúp tạo ra sự nhất quán và tính toàn vẹn trong hệ thống và tạo ra sự linh hoạt trong việc sử dụng USDB trong các giao dịch và dịch vụ khác nhau trên mạng lưới.

Tầm nhìn của USDB là kết nối với các hệ sinh thái DeFi khác trên nhiều blockchain khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc USDB có khả năng được sử dụng và tích hợp vào các dự án DeFi khác trên các mạng blockchain khác nhau, tạo ra một môi trường đa chuỗi trong lĩnh vực DeFi.

Với USDB, Breaths Network mong muốn cung cấp một giải pháp thanh toán ổn định và thanh khoản đáng tin cậy trong hệ sinh thái DeFi, và mở ra khả năng kết nối với các dự án DeFi khác trên nhiều blockchain, tạo ra một môi trường tài chính phi tập trung liên kết trên nhiều nền tảng.

Hãy tham gia miễn phí ngay hôm nay